Nauka przez
zabawę

Przyjazna
atmosfera

Doskonałe
wyposażenie

Nowoczesne
sale

PRZEDSZKOLE STOKROTKA

Nasza misja


Oferujemy w naszej placówce idealne warunki dla rozwoju Państwa dzieci pod względem społeczno – emocjonalnym, fizycznym oraz poznawczym. Działamy zgodnie z podstawą programową MEN. Zależy nam na zapewnieniu dzieciom miłej, rodzinnej atmosfery. Pragniemy, aby Państwa dzieci czuły się bezpieczne i radosne – dla nas najważniejsze jest Dziecko. Jego dobro i rozwój indywidualny, zabawa i nauka. W organizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego uważamy rodziców jako jego partnerów.

Świetnie
spędzamy czas

Nauka języka angielskiego i niemieckiego

Zajęcia rytmiczno– taneczne

Warsztaty plastyczne

Nauka pływania

Zajęcia logopedyczne

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia sportowe

Nauka jazdy na łyżwach

Teatr muzyczny

Przestawienia teatralne

Autokarowe wycieczki